Wednesday, October 13, 2010

WELCOME ON BOARD 2010

design: Bojan Petrushevski
photography: Nikolay Bozakov
stylist: Tsvetomir Goranov
hair: Mehmet Kyazim Myumyun
models: Zornica Stoicheva & Kristian Uzunov @ Visages

No comments:

Post a Comment